Yii Gridview satırları renklendirme

Gridview i kullanırken daha güzel ve anlaşılır bir görüntü yakalayabilmek için belli bir veriye göre satırların farklı renklenmesini isteyebiliriz. Bu durumda aşağıdaki kodları kullanarak veritabanının herhangi bir alanına göre renklendirme yapabiliriz.

model dosyasına

public function getColor() {
   $statuscolor=’white’;
      switch ($this->ilgilibirim) {
         case 1:
            $statuscolor=’green’;
         break;
         case 2:
            $statuscolor=’yellow’;
         break;
         case 3:
            $statuscolor=’pink’;
         break;
         case 4:
           $statuscolor=’white’;
         break;
    }
    return $statuscolor;

}

css dosyasına yada view içine

<style type=”text/css”>
tr.pink
    {       background: #FFCCCC;   }
tr.green
{          background: #CCFF99;    }
tr.yellow
{          background: #FFFF99;    }
tr.white
{         background: #FFFFFF;    }

</style>

view de gridview içine columns üzerine

‘rowCssClassExpression’=>’$data->color’,

Screenshot_1