Yii Gridview satırları renklendirme

Gridview i kullanırken daha güzel ve anlaşılır bir görüntü yakalayabilmek için belli bir veriye göre satırların farklı renklenmesini isteyebiliriz. Bu durumda aşağıdaki kodları kullanarak veritabanının herhangi bir alanına göre renklendirme yapabiliriz. model dosyasına public function getColor() {    $statuscolor=’white’;       switch ($this->ilgilibirim) {          case 1:        … Okumaya devam et Yii Gridview satırları renklendirme

asp.net mvc gridview dropdownlist ile filtreleme

Controller tarafımızda aşağıdaki kodları ekliyoruz. Öncelikle sayfalar_logtut tablosundaki verileri kayitlar olarak tanımladık. Daha sonra  sayfalar_logtut tablosun içindeki modul kısımlarını çekerek farklı olanları ModulLst olarak birleştirdik. Ve bu listeyi arayüzümüzde kullanmak için ViewBag.modultipi ne atadık. ve kayitlar arasında seçili modul değerine göre filtre oluşturduk. var kayitlar = from a in db.sayfalar_logtut select a; // tipe göre dropdownlist… Okumaya devam et asp.net mvc gridview dropdownlist ile filtreleme