"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Temmuz 2016

Yii Kayıt silme işleminde mesaj gösterme

Kayıtları silme işlemi sırasında bir hata oluşursa silinemediğini bildiren , başarılı bir şkeilde silindiyse sorunsuz silindiğini bildiren mesaj için aşağıdaki kodları kullanmamız işimizi görecektir. views/yiyecekler/Admin.php <style> #statusMsg { height:30px; width:550px; } </style> … <h1>Yiyecekler</h1> <div id=”statusMsg”> <?php if(Yii::app()->user->hasFlash(‘success’)):?> <div class=”flash-success” > <?php echo Yii::app()->user->getFlash(‘success’); ?> </div> <?php endif; ?> <?php…

Yii de Mysql unique alan için hata verme

Mysql veritabanında unique alanlar tanımladığımızda bu kuralı programımızda da hayata geçirebilmek için model içerisinde rules fonksiyonuna küçük bir ekleme  yapmak işimizi görecektir. Örnekte urunkodu alanının unique olduğu belirtilmiş ve güncelleme yada ekleme işlemlerinde aynı değer kayıt edilmeye çalışıldığında “zaten kayıtlı” diye hata dönmesi sağlanmıştır. public function rules()                 {      …