"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: windows

Web Siteler İçin Logsign da Log Tutma (Windows)

İhtiyaca binaen geliştirilmiş sayfamızın loglarını tutmak için düşünürken elimizde olan Logsign ile entegre edelim bari program boş kalmasın dedik. Biraz uğraştırdıysa da becerebildik. Windows tarafında web sayfalarımızın içine log tutmak için bir ufak fonksiyon ekledim. function logtut($uname,$telno1) { /* date_default_timezone_set(‘Europe/Istanbul’);$saat=date(“h:i:sa”);$gun=date(“d/m/Y”);*/ if (!empty($_SERVER[‘HTTP_CLIENT_IP’])) {$ip = $_SERVER[‘HTTP_CLIENT_IP’]; } elseif (!empty($_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’])) {$ip =_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’];…

Virtual Host Oluşturma Windows

Apache ve php kurulumları yapılan bir windows makinamızın olduğunu düşünerek başlıyoruz. C:Apachexxconfextra altındaki httpd-vhosts.conf dosyasını açarak sitelerimizin tanımlamalarını yapıyoruz. NameVirtualHost *:80 <VirtualHost *:80>     ServerAdmin xxx@abc.com.tr    DocumentRoot “C:Apache24htcdocssite1”    ServerName site1.abc.com.tr    ErrorLog “logs/site1-error.log”    CustomLog “logs/site1-access.log”  common </VirtualHost> <VirtualHost *:80>     ServerAdmin xxx@abc.com.tr    DocumentRoot “C:Apache24htcdocssite2”    ServerName…