Virtual Host Oluşturma Windows

Apache ve php kurulumları yapılan bir windows makinamızın olduğunu düşünerek başlıyoruz.

C:Apachexxconfextra altındaki httpd-vhosts.conf dosyasını açarak sitelerimizin tanımlamalarını yapıyoruz.

NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>   
 ServerAdmin xxx@abc.com.tr   
 DocumentRoot "C:Apache24htcdocssite1"    
ServerName site1.abc.com.tr   
 ErrorLog "logs/site1-error.log"    
CustomLog "logs/site1-access.log"  common
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>    
ServerAdmin xxx@abc.com.tr    
DocumentRoot "C:Apache24htcdocssite2"    
ServerName site2.abc.com.tr   
 ErrorLog "logs/site2-error.log"    
CustomLog "logs/site2-access.log"  common
</VirtualHost>  

Tüm yayınlamak istediğimiz siteleri belirttikten sonra dosyayı kaydediyoruz ve çıkıyoruz.
Şimdi bu ayarların httpd-vhost.conf dosyasından alınmasını sağlamalıyız.Ve bir kaç ayar yapmalıyız.

C:Apachexxconf altındaki httpd.conf dosyasını açıyoruz.

LoadModule kısmında rewrite_module cumleciğinin sol başında # işareti varsa # işaretini siliyoruz.

daha sonra dosya içerisinde

LoadModule php5_module “C:/php/php5apache2_4.dll”
AddHandler application/x-httpd-php .php
PHPIniDir “C:/php”

kodları yoksa bunları ekliyoruz. Tabiki php nin kurulu olduğu dizine dll dosyasının varolduğu dizine dikkat ediyoruz.

ServerAdmin ,DocumentRoot ,Directory gibi kısımları kendimize göre özelleştiriyoruz.

ServerAdmin xxx@abc.com.tr

DocumentRoot “C:/Apacahe24/htdocs” sitelerin dosyalarının adresi
<Directory”C:/Apacahe24/htdocs”> sitelerin dosyalarının adresi

en son olarak da

Include conf/extra/httpd-vhosts.conf

cümleciği bulunarak başındaki # işareti silinmelidir.Tüm bu değişiklikler kaydedilip çıkılır.

Daha sonra C:WindowsSystem32driversetc altındaki Hosts dosyası açılarak sitelerimizin tanımlamaları yapılır.

127.0.0.1   site1.abc.com.tr

127.0.0.1   site2.abc.com.tr

Tüm bu değişiklikler kaydedildikten sonra apache yeniden başlatılmalıdır ve site isimleriyle url ye giriş yapılarak test edilebilir.