SSL SERTİFİKASI İÇİN

Öncelikle csr dosyası oluşturmamız gerekiyor. SSL kullanacağım sunucu ya bağlandım, ubuntu server kurulu olan cihazda  komut satırına geçiyorum. openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout SERVER.key -out SERVER.csr  Yukarıdaki kod cümlesini çalıştırıyoruz SERVER kısmına… Continue reading