"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: yii2 ilişkilerde arama

Yii2 relation kullanımı

Veri tabanında ki tablolar arası ilişkileri gii üzerinden oluşturduğumuz crud yapısı otomatik olarak model dosyalarına tanımlayacaktır. User tablosuyla ilişkisi olan herhangi bir tablonun listelemesinde relation kullanımı aşağıdaki gibi olacaktır. model dosyası içerisindeki ilişki tanımı aşağıdaki gibidir. getUser bize ilişkiyi kullanacağımız adı vermektedir. public function getUser() { return $this->hasOne(User::className(), [‘id’ =>…