"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: yii2 gridview filtreleme

Yii2 gridview filtrelemede datetimepicker kullanımı

Gridview filtrelemesinde datetimepicker kullanmak istediğimiz durumda kullanacağımız kolon yerine view dosyası içerisinde ilgili kolonu aşağıdaki gibi düzenliyoruz. [ ‘attribute’=>’randevu_tarihi’, ‘format’=>’raw’, ‘value’=>function ($data)   {    return yardimci::mysql_sadecetarihini_arayüze_cevir($data->randevu_tarihi);   },   ‘filter’=> DatePicker::widget([    ‘model’ => $searchModel,    ‘attribute’ => ‘randevu_tarihi’,    ‘language’ => ‘tr’,    ‘template’ => ‘{addon}{input}’,    ‘clientOptions’…