"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: yii gridview count row

Yii cgridview de satır sayısı kolonu ekleme

Gridview yapısı içinde verileri gösterdiğimizde kaç satır olduğunu görebilmemiz adına satır sayısını göstermek istersek aşağıdaki kodu ekleyerek bunu sağlayabiliriz.  ‘columns’=>array( array( ‘header’=>’Sıra’, ‘value’=>’$this->grid->dataProvider->pagination->currentPage * $this->grid->dataProvider->pagination->pageSize + ($row+1)’, ), array(‘name’=>’markalarid’, ‘value’=>’bilisimcihazlarihelper::markaadi($data->markalarid)’, ‘header’=>’marka’,), array(‘name’=>’okullarid’, ‘value’=>’bilisimcihazlarihelper::okuladi($data->okullarid)’, ‘header’=>’okul ‘,), ‘ip’, ‘port’ )