"Enter"a basıp içeriğe geçin

Etiket: pjax

Yii2 gridview de search işlemini ajax ile yapma

view dosyasına use yii\widgets\Pjax; kodunu ekliyoruz. daha sonra gridview nesnesinin başına Pjax::begin() derken sonuna ise Pjax::end() diyoruz. aşağıdaki şekilde düzenlememiz gerekiyor. <?php Pjax::begin(); ?> <?= GridView::widget([ ‘dataProvider’ => $dataProvider, ‘filterModel’ => $searchModel, ‘columns’ => [ [‘class’ => ‘yii\grid\SerialColumn’], // ‘id’, // ‘user.username’, [ ‘attribute’=>’useradi’, ‘format’=>’raw’, ‘value’=>function ($data) { return yardimci::userisimbirlestir($data->userid);…