ASP.NET MVC4 Notlar

Bir sayfaya giriş yapmayı zorunlu hale getirmek için Controller içindeki action başına  [Authorize] getirilmesi yeterlidir. [Authorize] public ActionResult Index() { return View(db.isler.ToList()); } Bir controllerdaki tüm actionlara giriş yapmayı zorunlu hale getirmek için ise aşağıdaki gibi Controller üstüne  [Authorize] komutunu eklememiz gerekir. namespace Portal.Controllers { [Authorize] public class IslerController : Controller { @User.Identity.IsAuthenticated  ile istediğimiz html… Okumaya devam et ASP.NET MVC4 Notlar