Yii Form içinde Dosya Yükleme

Form oluştururken dosya yüklemek gereken durumlar oluşabilmekte. Bunun için aşağıdaki düzenlemeleri yaparak istediğimiz formatta dosyaların yüklenebilmesini sağlayabiliriz. view/ _form widget içine ‘enableAjaxValidation’=>false, ‘htmlOptions’ => array( ‘enctype’ => ‘multipart/form-data’, ), … <div class=”row”> <?php echo $form->labelEx($model,’resimadi’); ?> <?php echo CHtml::activeFileField($model, ‘resimadi’); ?> <?php echo $form->error($model,’resimadi’); ?> </div> <?php if(!$model->isNewRecord){ ?> <div class=”row”> <?php echo CHtml::image(Yii::app()->request->baseUrl.’/duyurular/’.$model->resimadi,”resimadi”,array(‘style’=>’width:50px;height:50px’)); //… Okumaya devam et Yii Form içinde Dosya Yükleme