"Enter"a basıp içeriğe geçin

Peygamberler Tarihi

Peygamberler Tarihi (M.Asım Köksal-Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları) kitabından notlar.

124000 Nebi 28 Peygamberden Kur’an da bahsedilmiştir.
315 Resul
Ülül’azm                               104 Kitap indirilmiştir.
Nuh                                        Tevrat  Musa                            100 ü de sayfalara halindedir.
İbrahim                                 Zebur  Davud                           10 yada 20 sayfa  Adem
Musa                                      İncil  İsa                                    29 yada 50 sayfa  Şis
İsa                                           Kur’an  Muhammed               30 sayfa  İdris
Muhammed                                                                                  10 sayfa  İbrahim

• Bir kimse dili ile şehadet eder, bedeni ile amel eder de kalbi ile tasdikte bulunmazsa Münafıktır.
• Dili ile tasdik eder, amel etmezse Fasıktır.
• Hiç şehadet getirmeyen kimse Kafir ve Münafıktır.

Adem


Cennette 130 yıl yaşadı. 20 ikiz toplam 40 çocuğu oldu. Kabil-Lübüz ,Habil-iklima ilk 4 çocuğuydu. 20 sayfa indirilmiştir. 1000 yıl yaşadı. Sayfaları kendi el yazısıyla yazmıştır.
Hz. Muhammed s.a.v. miraçta 1. Kat gökte Adem peygamberi gördü.
Hz Adem Hindistanda Nevz dağına, Hz. Havva Cidde ye indirilmiştir. Arafatta buluşturlar.
*Ey Rabbim biz kendimize zulm ettik. Eğer sen bizi yargılamaz, bağışlamaz, esirgemezsen biz muhakkak zarara uğrayanlardan olacağız.
*Allahım! Senden başka ilah yoktur. Ben seni hamdinle tesbih ederim. Ya Rab ben kendime zulm ettim sen beni bağışla. Sen suç bağışlayanların en hayırlısısın. Allahım senden başka ilah yoktur. Biz seni tesbih ve sana hamd ederiz. Ya Rabbi! Ben kendime zulm ettim. Sen bana merhamet et. Muhakkakki sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbi! Senden başka ilah yoktur. Seni tesbih eder ve sana hamd ederim. Ya Rab! Ben kendime zulm ettim. Bana tevbeyi nasip eyle. Muhakkak ki sen tevbeyi çok kabul eden ve çok esirgeyensin.
Kabil şeytanın aldatmacasına uyarak kardeşinin ikiziyle evlenmesine izin vermemek için kardeşi Habili öldürdü. Babasına karşı çıktı ve diyarlarından sürüldü.

Şis (Hibetullah)


29 sayfa indirilmiştir. 912 yıl yaşadı. İdris a.s 20 yaşındaydı. Şis a.s dağda , kabil oğulları vadinin altında yaşardı.

Enuş b.şis


965 yaşında vefat etti.

Kaynan b.Enuş


920 yıl yaşadı.

Mehlail b.Kaynan


895 yıl yaşadı.

Yerd b.mehlail


962 yıl yaşadı.

İdris (Unnuh) b.Yerd


Putperestlik artmıştır. Hz. Ademden sonra kalemle ilk yazan insan. İlk kez yıldızları gözden geçiren, iğne ile dikiş diken insan. 30 sayfa indirildi. Göğe yükseltilmiştir. 165 yaşında idi. Peygamberimiz miraçta 4.kat gökte İdres peygamberi görmüştür.

Mettu Şelah b.İdris


917 yılında vefat etti.

Lemak b.mettu şelah


Şis oğullarından 8 kişi kalmışlardı. 777 yaşında vefat etti.

Nuh b.Lemak


Kavmi içinde 950 yıl yaşadı. Marangozdu. Gemide 8 kişilerdi. 15 erkek 5 kadın yada 10 erkek 10 kadın yada 80 kişilerdi. Recep in 10. Gecesi gemiye bindiler. Muharrem ayının 10.günü Cudi dağına indiler. Tufandan sonra 350 yıl daha yaşadı.
Sam Ham Yafes
Arabların babasıdır. Habeşlerin babasıdır. Rumların babasıdır.
Türkler Yafes soyundandır. Hz. Nuh yerine Sam ı vekil bıraktı.
Sam 600 yıl yaşadı.
Sam dan sonra oğlu Erfahşed seçildi. 465 yıl yaşadı.
Erfahşed den sonra oğlu Şalıh seçildi. Şalıh 430 yıl yaşadı.
Oğlu Abir i yerine bıraktı. Abir 340 yıl yaşadı.
Falığ ı yerine bıraktı. 239 yaşında vefat etti.
Yerine Erg uyu bıraktı. Ergu Babildeki Nemrud zamanında yaşadı.200 yaşında vefat etti.
Yerine oğlu Sarug u geçirdi.230 yıl yaşadı.
Yerine oğlu Nohar ı geçirdi. Ad kavmi o devrin zorbalarıydı.
Bu kavme Hud a.s yollandı. 3yıl yağmur yağmadı. Gelen bulutlar herşeyi yakan bir kasırga getirdi.
Arap olmayan bütün peygamberler Nuh’un oğlu Sam in çocuklarıdır.

Hud (Abir) b.Abdullah, b.Rebal, b.Halud, b.Ad, b.Ars, b.İrem, b.Sam, b.Nuh


Nuh un 8. Kuşak torunudur. Ad kavminden idi. Ad kavmi 2 ye ayrılır.
1. Ad b.Avs b.İrem b.Sam b.Nuh
2. Semud b.Cair b.İrem b.Sam b.Nuh
Peygamberlerin ümmeti helak olanları, kendisine iman edilenlerle birlikte Mekkeye gelir, vefatına kadar orada Allah’a ibadetle meşgul olurlardı.
Mekkede vefat eden peygamberler zemzem ile hacerülesved arasında defnedilmiştir. 70 yada 90 burada yatmaktadır. 464 yaşında vefat etmiştir.

Salih


2 Ad kavminde yaşamıştır (Semud). Kayaları oyarak kendilerine ev edindiler.Hicazla şam arasında Hicr bölgesinde yaşadılar. Duası üzerine kayadan kavminin belirttiği özelliklerde deve oluştu. Kavim deveyi öldürdükten 3 gün sonra helak oldu. 1. Yüzleri sarardı. 2. Gün kızardı. 3. Gün yüzleri karardı. 4. Gün gökyüzünde bir çığlık ve sarsıntı ile kalpleri parçalanarak helak oldular.
Tek kişi kurtuldu. Ebu Rigal.
Ad kavmi ve semud kavmi arasın süre 500 yıldı. 258 ya da 288 yıl yaşamıştır.
İbrahim b.Tarah(Azer), b.Nohar, b.Sarug, b.Ergu, b.Falığ, b.Abir, b.Şalıh, b.Erfahşah, b.Sam, b.Nuh
Tufandan sonra yeryüzünde kurulan ilk şehir olan Harrandandır. Babası kral Nemrudun putlarının bakıcısıydı.
Nemrud,
• İlk kötü yol açan,
• İlk defa başına taç giyen,
• İlk defa yıldızların durumunu ortaya koyan ve onlar hakkında nazariyeler kuran ve ameliyeler yapan,
• İlk defa (kabilden sonra) ateşe tapan,
Hz. İbrahim Hz. İsa dan 2000 yıl önce doğmuştur.
Rüyasında bir yıldız doğduğunu ve nurunun her şeyin üstünde olduğunu görür. Dinini yıkacak bir çocuk olarak yorumlanır ve bütün çocukları öldürür. Babasının gizlemesiyle, annesinin genç olduğundan hamileliğinin anlaşılmamasıyla öldürülmekten kurtulmuş ve bir mağarada gizlice doğurulmuştur.1 günde 1 haftalık, 1 haftada 1 aylık, 1 ayda 1 yıllık gibi hızlıca büyüdü. Mağarada annesine ve babasına ; Rabbim kim sorularını sorarak arayışına başladı. Mağaradan çıkınca ayı ve güneşi Rabbi sansa da yanlışını anladı ve Allah’a iman etti. Babasının Nemruda ihbar etmesinden sonra kavminde uzak durmuştur.
Bayram gününde tüm küçük putları kırarak baltayı en büyük putun eline bıraktı. Bu olaydan sonra 7 yıl hapsedilmiştir. Hapisten sonra öldürülmesi kararlaştırıldı ve 3 ay odun toplanarak çok büyük bir ateş yakıldı. Yakma fikrini de ateşe attıkları mancınığıda Kurt Heyzen yaptı.
Ateşe atıldığında Allah ey ateş İbrahime serin ol diye emretti. Hz. İbrahim ateşte 7 gün kaldı. Bu sürede Hz. İbrahimin yanmadığını gören Nemrud gücünü gösterdiği için Allah a 4000 kurban kesti fakat iman etmedi. Bu olaydan sonra iman edenler Hz. İbrahime katıldılar. Hz. Lut da onlardandı. Hz. Sare ile evlendi. Tüm inananlar Şam a gittiler. Dilleri süryenice idi ve Nemrud tüm Süryanice konuşanları getirin emrini verdi. Fakat Allah Hz. İbrahimin dilini harran dan Fırat a geçince İbraniceye çevirdi. Allah ın emri ile Ken’an diyarına Mısıra gitti. Firavun Totis hükmediyordu. Firavun tarfından Hz. Sare ye güzelliğinden etkilenip Hz. Hacer köle olarak verildi. Hz İbrahim Hz. Sare den çocuğu olmayınca Hz. Sare nin isteğiyle Hz. Hacer ile evlendi. 80 yaşından sonra keser ile sünnet olmuş ve 80 yıl daha yaşamıştır. İlk sünnet olan insandır. 86 yaşındayken Hz.İsmail doğdu.
175 yada 200 yaşında vefat etti.

İsmail


Yabani atı ehlileştiren ve binen ilk insan. Cürhümülerden Arapçayı öğrendi. İbrahim a.s ın oğullarından Hicazda arapça konuşan ilk kişi.
Adem, Şis, İdris ve Nuh a.s Süryanice konuşurlardı.
İbrahim a.s fırattan geçince İbranice konuşmaya başlamıştır.
Ra’le Hz. İsmailin hanımı.
Hz. İbrahim ve İsmail kabe yi inşa ettiler. Hz. Ademin temellerinin üzerine çıktılar.
Türkler Hz. İbrahimin Hz.Sare nin ölümünden sonra evlendiği Katura nın soyundandır.
Hz.İbrahim e 10 sayfa ramazanın ilk gecesinde indirilmiştir.
Hz.İsmail 137 yaşında vefat etti.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.