Active Directory de GPO ile 1 saat oturum süresi koyma.

GPO üzerinden Computer Configuration -> Preferences -> Control Panel Settings -> Scheduled Tasks adımları izlenerek aşağıdaki gibi yeni bir görev oluşturulur.   Hangi domain ve hangi grup kullanacaksa ona göre seçilmeli. Trigger kısmında aşağıdaki gibi at log on, any user, delay task for 1 hours seçenekleriyle bir tetikleyici oluşturulur. Actions kısmında ise direk logoff.exe dosyasını… Okumaya devam et Active Directory de GPO ile 1 saat oturum süresi koyma.

Nutanix Node Formatlama ve Clustera Dahil Etme

*Formatlanacak nodeların IPMI ve eth1 (1. Ve 2. portlar) portları huba bağlanır. *Aynı anda 2 node formatlanabileceği unutulmamalıdır. 4 node takılsa bile 2 tanesi formatlanır daha sonra hata verir ve yeniden aynı ayarlarla devam etmesi sağlanarak diğer nodelarında formatlanması sağlanabilir. Yada işlemler 2 şerli olmak üzere ayrı ayrı yapılır. *Foundation kurulu olan Laptop da aynı… Okumaya devam et Nutanix Node Formatlama ve Clustera Dahil Etme

Yayım tarihi
SİSTEM olarak sınıflandırılmış

Linux-image error hatası giderilmesi

Linux sunucu üzerinde sıkça karşılaşılan linux-image hatalarında sunucu üzerinde güncelleme, yükleme gibi işlemleri yapmak istediğimizde işlemlerin yapılamaması gibi hatalarla karşılaşırız. Bu gibi durumlarda aşağıdaki komutla birlikte mevcut imageların kullanılan haricinde kilerin listesine erişilecektir. sudo dpkg –list ‘linux-image*’|awk ‘{ if ($1==”ii”) print $2}’|grep -v ‘uname -r’ linux-image-3.19.0-25-generic linux-image-3.19.0-56-generic linux-image-3.19.0-58-generic linux-image-3.19.0-59-generic linux-image-3.19.0-61-generic linux-image-3.19.0-65-generic linux-image-extra-3.19.0-25-generic linux-image-extra-3.19.0-56-generic linux-image-extra-3.19.0-58-generic linux-image-extra-3.19.0-59-generic… Okumaya devam et Linux-image error hatası giderilmesi

Yayım tarihi
SİSTEM olarak sınıflandırılmış

Ubuntu web sunucuda güvenlik önlemleri

Sayfanın başlık bilgilerinin gizlenmesini  /etc/apache2/apache2.conf  dosyası içine aşağıdaki kodları ekleyerek sağlayabiliriz. ServerSignature Off ServerTokens ProductOnly Php versiyon bilgilerinin ve hatalarının kapatılması /etc/php/x.x/apache2/php.ini dosyasına aşağıdaki satırları ekliyoruz. Expose_php=Off Display_errors=Off SSl ve timeout özelliklerinin aktifleştirilmesi sudo a2enmod reqtimeout sudo a2enmod ssl SSL sertifikasının tanımlanması için aşağıdaki şekilde virtual host oluşturulabilir. <VirtualHost *:443>                 ServerName xxx.aa.com    … Okumaya devam et Ubuntu web sunucuda güvenlik önlemleri

Yayım tarihi
SİSTEM olarak sınıflandırılmış

Ubuntu şifreyi unuttum

Ubuntu makinelerde şifreyi unuttuğumuz durumda aşağıdaki adımları izleyerek yeni bir şifre ataması yapmak mümkündür. İlk olarak makineyi yeniden başlatmalı ve Shift tuşuna basılı tutarak açılmasını sağlamalıyız. Zamanlamasını doğru yaptığınız durumda aşağıdaki ekranla karşılaşacağız. Bu ekranda gelişmiş seçenekler diyerek gelen sayfadaki recovery mode seçeneğine giriş yapıyoruz. Bu seçimle birlikte aşağıdaki ekran geliyor ve root seçeneğini seçiyoruz.… Okumaya devam et Ubuntu şifreyi unuttum

php Call to undefined function curl_init() hatası

php de Call to undefined function curl_init() hatası ile karşılaşırsak büyük ihtimalle php versiyonunuza göre curl modulunun yüklenmesi yeterli olacaktır. 5.6 versiyonunu kendi versiyonunuza göre değiştirmeyi unutmayın. sudo apt-get install php5.6-curl    

php 7 den 5.6 ya ya da 5.6 dan 7 ye versiyon değiştirme

Php versiyonları yüklendikten sonra aşağıdaki komutları kullanarak versiyonlar arasında geçiş yapılabilir. php 7.0 dan php 5.6 ya geçiş sudo a2dismod php7.0; sudo a2enmod php5.6; sudo service apache2 restart; sudo update-alternatives –set php /usr/bin/php7.0 php 5.6 dan php 7.0 ya geçiş sudo a2dismod php5.6; sudo a2enmod php7.0; sudo service apache2 restart; sudo update-alternatives –set php /usr/bin/php5.6… Okumaya devam et php 7 den 5.6 ya ya da 5.6 dan 7 ye versiyon değiştirme

Ubuntu ya php 5.6 yükleme ve modülleri kontrol etme

Aşağıdaki komutlarla birlikte php 5.6 versiyonunu yükleyebiliriz. sudo apt-get install python-software-properties sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php sudo apt-get update sudo apt-get install -y php5.6   daha sonra versiyonu kontrol etmek için aşağıdaki komudu kullanarabiliriz. php -v  php yüklenebilir modullerini incelemek için sudo apt-cache search php5.6-*    

yii2 gridview de satırları özelleştirme

Yii2 içerisinde Gridview içine aşağıdaki gibi bir kod bloğu eklenerek istenilen şekilde satırlarımızda renklendirme yada özelleştirme sağlanabilir. GridView::widget([ ‘dataProvider’ => $dataProvider, ‘filterModel’ => $searchModel, ‘rowOptions’=>function($model){      if ($model->randevu_onayi==’Bekliyor’) {           return [‘class’=>’danger’];      }else {           return [‘class’=>’success’];      } }, ‘columns’ => […

Yii2 RBAC Rol tabanlı giriş

Bu yapının kullanılması için gerekli veritabanı sql dosyasını vendor/yiisoft/yii2/rbac/migrations klasöründe farklı veritabanları için bulabilirsiniz. Buradan tablolar oluşturulabilir. daha sonra cakend/config/main.php içerisine aşağıdaki kod bloğu eklenerek veritabanındaki tablolara erişim sağlanır. ‘authManager’=>[ ‘class’=>’yii\rbac\DbManager’, ‘defaultRoles’=>[‘guest’], ] veritabanında ise resimlerdeki gibi gerekli yetkilendirilmeler yapıldığında ccontroller dosyasında yetki verilecek işlem actionın başına if (Yii::$app->user->can(‘create-randevu-birim’)) { kontrolü getirilir.   create işlemini… Okumaya devam et Yii2 RBAC Rol tabanlı giriş