"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Kasım 2017

Linux-image error hatası giderilmesi

Linux sunucu üzerinde sıkça karşılaşılan linux-image hatalarında sunucu üzerinde güncelleme, yükleme gibi işlemleri yapmak istediğimizde işlemlerin yapılamaması gibi hatalarla karşılaşırız. Bu gibi durumlarda aşağıdaki komutla birlikte mevcut imageların kullanılan haricinde kilerin listesine erişilecektir. sudo dpkg –list ‘linux-image*’|awk ‘{ if ($1==”ii”) print $2}’|grep -v ‘uname -r’ linux-image-3.19.0-25-generic linux-image-3.19.0-56-generic linux-image-3.19.0-58-generic linux-image-3.19.0-59-generic linux-image-3.19.0-61-generic…

Ubuntu web sunucuda güvenlik önlemleri

Sayfanın başlık bilgilerinin gizlenmesini  /etc/apache2/apache2.conf  dosyası içine aşağıdaki kodları ekleyerek sağlayabiliriz. ServerSignature Off ServerTokens ProductOnly Php versiyon bilgilerinin ve hatalarının kapatılması /etc/php/x.x/apache2/php.ini dosyasına aşağıdaki satırları ekliyoruz. Expose_php=Off Display_errors=Off SSl ve timeout özelliklerinin aktifleştirilmesi sudo a2enmod reqtimeout sudo a2enmod ssl SSL sertifikasının tanımlanması için aşağıdaki şekilde virtual host oluşturulabilir. <VirtualHost *:443>…