php 7 den 5.6 ya ya da 5.6 dan 7 ye versiyon değiştirme

Php versiyonları yüklendikten sonra aşağıdaki komutları kullanarak versiyonlar arasında geçiş yapılabilir.

php 7.0 dan php 5.6 ya geçiş

sudo a2dismod php7.0;

sudo a2enmod php5.6;

sudo service apache2 restart;

sudo update-alternatives –set php /usr/bin/php7.0

php 5.6 dan php 7.0 ya geçiş

sudo a2dismod php5.6;

sudo a2enmod php7.0;

sudo service apache2 restart;

sudo update-alternatives –set php /usr/bin/php5.6