Active Directory de Alan Güncelleme

Active Directory de ki alanlarımızı güncelememiz gerektiği durumda aşağıdaki kod ile C:\Reset\teksifre\TelReset.csv yolunda ki csv dosyasından okunan accountname alanına göre kişiyi bulup telefon numasarını güncelleyebiliriz. csv dosyasının alanlarını genişleterek güncelleyeceğimiz alanları da değiştirip artırabiliriz.

$csv = import-csv C:\Reset\teksifre\TelReset.csv
$csv | ForEach-Object {
Import-Module ActiveDirectory
$user = Get-ADUser $_.samaccountname
$user.mobile = $_.mobilephone
Set-ADUser -instance $user }