csv Dosyasından Active Directory e Kullanıcı Oluşturma

Kimi zaman tek bir kullanıcı oluşturmak yerine topluca oluşturmak gerekebilir. Bu durumda bir csv dosyası içine yazdığımız kullanıcı bilgileriyle kullanıcı oluşturmamız bir hayli kolay olacak.  NewUserMisafir.csv adlı bir csv dosyası oluşturuyoruz. İçindeki bilgiler aşağıdaki gibi

Password,Ad,Soyad,Tel,Email,TC
48995*Xob,xxx,yyy,111111111,xxxyyy@com,22222222

Daha sonra bu kişinin kaydını oluşturabilmek için bir script dosyası oluşturuyoruz. Kodlamasını aşağıdaki gibi yapıyoruz.

$csv = import-csv C:\Reset\yeniuye\NewUserMisafir.csv

$csv | ForEach-Object {New-ADUser -ChangePasswordAtLogon $false -DisplayName ($_.Ad+” “+$_.Soyad+” “+$_.TC) -Enabled $true -MobilePhone ($_.Tel) -Name ($_.Ad+” “+$_.Soyad) -GivenName ($_.Ad) -Surname ($_.Soyad) -SamAccountName ($_.Tel) -Path “OU=Users,OU=Misafir,OU=dd,OU=cc,DC=bb,DC=aa” -userprincipalname ($_.Ad+”.”+$_.Soyad+”.”+$_.Tel+“@kastamonu.local”) -EmailAddress ($_.Email) -CannotChangePassword $true -PasswordNeverExpires $true -AccountPassword (ConvertTo-SecureString $_.Password -AsPlainText -Force) }

Ps1 dosyasını çalıştırdığımız anda csv de kayıtlı olan tüm kullanıcıların active directory içine tanımlanacağını göreceğiz.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.