"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ay: Ağustos 2015

Yii cgridviewde id ye karşılık gelen değeri gösterme

Gridview yapısında direk tablodan veri çektiğimizde tablonun id değeri tuttuğu alanları işimizi görmeye bilir. Bu alanlar farklı tablolarla ilişkili olabilir. Bu gibi durumlarda id nin karşılık geldiği değeri gridview de göstermek için bir iki satır kod eklemek yeterli olacaktır. Tüm bunlardan önce Yİİ KENDİ HELPER DOSYAMIZI OLUŞTURMAK yazımı inceleyerek bir fonksiyon…

Yii cgridview de satır sayısı kolonu ekleme

Gridview yapısı içinde verileri gösterdiğimizde kaç satır olduğunu görebilmemiz adına satır sayısını göstermek istersek aşağıdaki kodu ekleyerek bunu sağlayabiliriz.  ‘columns’=>array( array( ‘header’=>’Sıra’, ‘value’=>’$this->grid->dataProvider->pagination->currentPage * $this->grid->dataProvider->pagination->pageSize + ($row+1)’, ), array(‘name’=>’markalarid’, ‘value’=>’bilisimcihazlarihelper::markaadi($data->markalarid)’, ‘header’=>’marka’,), array(‘name’=>’okullarid’, ‘value’=>’bilisimcihazlarihelper::okuladi($data->okullarid)’, ‘header’=>’okul ‘,), ‘ip’, ‘port’ )

Yii kendi helper dosyamızı oluşturmak

Proje içerisinde daha derli toplu daha ulaşılabilir bir yapı için tüm genel kullanımlı fonksiyonları ortak bir noktada toplamak bizim faydamıza olacaktır. Bunun için /protected altına helpers adında bir klasör oluşturdum ve fonksiyonlarhelper.php adında bir dosya ekledim. Tüm kullanacağım genel fonksiyonları bu klasörün içine ekleyeceğim. Tanımlama işlemlerinden sonra projemin bu dizini…

Yii veritabanından veri ile pasta dilim grafik kullanımı

Verilerimizi piechart (pasta dilimli grafik) ile göstermek istediğimizde de kullanılacak yöntemlerden birini aşağıda açıklayacağım. Öncelikle grafik eklentisini google chart adresinden indirip /protected/extension klasörüne çıkartıyoruz. Daha sonra görüntülemek istediğimiz verileri hazırlamak için FonksiyonlarHelper.php dosyama yeni bir fonksiyon daha tanımladım. Bu fonksiyon benim veri kaynağım olacak. Daha sonra giris.php dosyasında görüntülenmesini sağlayacağım.…

Yii Outlook hesabı ile mail atma

Mail attırabilmek için öncelikle mailer eklentisini indiriyoruz ve /protected/extension dizini içine kaydediyoruz. Şimdi kodlamaya geçelim. Ben kullanım kolaylığı için bir /protected dizini içine helpers klasoru açtım ve içine fonksiyonlarhelper.php dosyası tanımladım ve gerekli olan tüm fonksiyonları bu dosya içinde tanımlıyorum. MailGonder fonksiyonunu da bu dosyaya ekledim. Ve gönderim için Outlook…

Kısa Kısa : Cisco switch kodları

Switchlerimize bağlandıktan sonra  aşağıdaki kodlar işlerimize yarayabilir. sh cdp neighbors swicth port bağlantılarını gösterir. sh running-config switchin üzerinde çalışan tüm ayarları gösterir. configure terminal interface vlan 201 ip helper-address dnsipaddress switch üzerindeki vlan için ip helper tanımlaması yapılması. show mac address-table address xxxx.xxxx.xxxx verilen mac adresinin hangi porta bağlı olduğunu…

Active Directory de Alan Güncelleme

Active Directory de ki alanlarımızı güncelememiz gerektiği durumda aşağıdaki kod ile C:\Reset\teksifre\TelReset.csv yolunda ki csv dosyasından okunan accountname alanına göre kişiyi bulup telefon numasarını güncelleyebiliriz. csv dosyasının alanlarını genişleterek güncelleyeceğimiz alanları da değiştirip artırabiliriz. $csv = import-csv C:\Reset\teksifre\TelReset.csv $csv | ForEach-Object { Import-Module ActiveDirectory $user = Get-ADUser $_.samaccountname $user.mobile =…

csv Dosyasından Active Directory e Kullanıcı Oluşturma

Kimi zaman tek bir kullanıcı oluşturmak yerine topluca oluşturmak gerekebilir. Bu durumda bir csv dosyası içine yazdığımız kullanıcı bilgileriyle kullanıcı oluşturmamız bir hayli kolay olacak.  NewUserMisafir.csv adlı bir csv dosyası oluşturuyoruz. İçindeki bilgiler aşağıdaki gibi Password,Ad,Soyad,Tel,Email,TC 48995*Xob,xxx,yyy,111111111,xxxyyy@com,22222222 Daha sonra bu kişinin kaydını oluşturabilmek için bir script dosyası oluşturuyoruz. Kodlamasını aşağıdaki…