Ruby on Rails için ilk adımlar

projenin içine girdikten sonra

$ rails g scaffold CONTROLLER_ADI

$ rails g scaffold personeller ad:string soyad:string sicilno:string  

ile yeni bir kontroller oluşturulur.

$ rake db:migrate

model ilişkisi kuruldu.

$ rails s 

komutuyla kaydedilir.Bu olmadan görüntülenemez.