Google play services kütüphanesi eklenmesi

Android sdk güncellemesi yapıldıktan sonra. Adt bundle klasöründeki şekildeki gibi  “sdk -> extras -> google -> goole_play_services -> libproject ” dizine gidilerek google play services dosyası eclipse import edilir.

Resim

Eclipse in içinde hangi projeye google kütüphanesi eklenecekse projede sağ  tıkla

“properties -> android -> library -> add”  seçenekleriyle projeye kütüphane eklemesi yapılır.

Resim